در حال بارگزاری....
دانلود

ابراز احساسات شدید مردم به دکتر در سفر دکتر احمدی نژاد به مشهد ( آذر 96 )

ابراز احساسات شدید مردم به دکتر احمدی نژاد در سفر ایشان به مشهد ( آذر 96 ) .
فرزند ملت : یک موی این مردم را با صاحبان قدرت و کاخ نشینان عوض نمی کنم


17 آذر 96