در حال بارگزاری....
دانلود

ابراز احساسات مردم شهر بورسای ترکیه به احمدی نژاد

آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه به دعوت فاتح اربکان جهت سخنرانی در مراسم بزرگداشت نجم الدین اربکان به ترکیه سفر کرده است


مطالب پیشنهادی