در حال بارگزاری....
دانلود

اگر بگذارند...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، با صدای استاد محمد صدری

سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی
با صدای: استاد محمد صدری
ویولن: استاد شکرایی
اجرا: انجمن ادبی امیر کبیر


2 آبان 96