در حال بارگزاری....
دانلود

کسی نگفت...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، با صدای استاد صدری

سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی
با صدای: استاد صدری
ویولن: استاد شکرایی
اجرا: انجمن ادبی دانش و هنر تهران


2 آبان 96