در حال بارگزاری....
دانلود

کسی نگفت... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی با صدای: استاد صدری ویولن: استاد شکرا

کسی نگفت...
سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی
با صدای: استاد صدری
ویولن: استاد شکرایی
اجرا: انجمن ادبی دانش و هنر تهران


26 مهر 96