در حال بارگزاری....
دانلود

اگر بگذارند... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی با صدای: استاد محمد صدری

اگر بگذارند...
سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی
با صدای: استاد محمد صدری
ویولن: استاد شکرایی
اجرا: انجمن ادبی امیر کبیر


26 مهر 96