در حال بارگزاری....
دانلود

مرغ دریایی كه دوربین فیلمبرداری دیجیتالی را می دزدد

مردی دوربین فیلمبرداری خود را در حالی كه روشن بوده روی سبزه ها می گذارد و بعد ناگهان یك مرغ دریایی به آن نزدیك شده و دوربین را می دزدد و آن را به بالای یك قلعه می برد. این ویدیو از این نظر جالب است كه در آن پرواز در آسمان شب از دید یك مرغ دریایی ضبط شده است.