در حال بارگزاری....
دانلود

سرقت دوربین دیجیتال توریست توسط مرغ دریایی در ساحل

سرقت دوربین دیجیتال توریست توسط مرغ دریایی در فانوس دریایی . دو زوج خوشبخت و توریست با دوربین اچ دی رفتند سفر - در بازدید فانوس دریایی ساحل خواستند از یک مرغ دریایی بدون مجوز عکس شخصی بگیرند که مرغ دریایی دوربین را مصادره کرد . البته شانس آوردند که پس داد و دوربین چیزیش نشد . در کنار ساحل دوربین دیجیتال نبرید عکس از افراد و اشخاص نگیرید.