در حال بارگزاری....
دانلود

جاناتان مرغ دریایی

کتاب سخنگوی جاناتان مرغ دریایی توسط موسسه نوین کتاب گویا،با صدای مهرداد اسکویی در روایت زندگی جاناتان و موسیقی مهدی زارع، از این کتاب اثری خلق کرده که همپای آن می توان تن را به سادگی و تبحر یک مرغ دریایی، به آسمان زندگی سپرد و در حقیقت آن شیرجه زد.
«جاناتان مرغ دریایی» کتابی برای یک بار خوانده شدن نیست. کتابی است برای سال ها اندیشیدن...