در حال بارگزاری....
دانلود

به سرقت رفتن دوربین فیلمبرداری توسط مرغ دریایی

یک مرغ دریایی، دوربین فیلمبرداری که روی زمین قرار گرفته بود را ربود و با خودش به آسمان برد.