در حال بارگزاری....
دانلود

نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسل

شبکه خبر- 4 آذر 94- 10:43| نهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» امروز برگزار می شود.