در حال بارگزاری....
دانلود

روحانی: توسعه اقتصاد خلاق، گامی بزرگ در راستای اقتصاد م

شبکه خبر- 6 خرداد 94- 16:00| رئیس جمهور در جلسه هیات دولت توسعه اقتصاد خلاق را گامی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی دانست. دکتر حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: اقتصاد خلاق با توجه به درون زا و برون گرا بودن و تأثیرات عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازگاری با محیط زیست، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی مهم است و توسعه آن گامی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی است.