در حال بارگزاری....
دانلود

آمورش تابع ریاضی بخش سیزدهم ، مفهوم تابع وارون

تابع ریاضی به صورت ویدئویی -مفهوم تابع وارون-مناسب برای سال اول و دوم دبیرستان از مجموعه ی آکادمی خان