در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش تابع ریاضی - بخش ششم - مفهوم تابع یک به یک

تابع ریاضی به صورت ویدئویی - مفهوم تابع یک به یک - مناسب برای سال اول و دوم دبیرستان از مجموعه ی آکادمی خان