در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش تابع ریاضی بخش یازدهم ،مثال از دامنه تابع ترکیبی

تابع ریاضی به صورت ویدئویی -مثال از دامنه تابع ترکیبی- مناسب برای سال اول و دوم دبیرستان از مجموعه ی آکادمی خان