در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش تابع ریاضی بخش سوم ، تشخیص تابع بودن یک منحنی

تابع ریاضی به صورت ویدئویی - تشخیص تابع بودن یک منحنی - مناسب برای سال اول و دوم دبیرستان از مجموعه ی آکادمی خان