در حال بارگزاری....
دانلود

افشاگری ملازاده علیه شبکه های کلمه و وصال حق

ملازاده،کارشناس وهابی و مدیرشبکه وصال فارسی درباره حقیقت های شبکه های وهابی و همجنس خود به نام های کلمه و وصال حق پرده برداری میکند.
مسائلی همچون دزدی های این شبکه ها از ملازاده، پارچه فروشی محمد انصاری، بیسوادی محمد انصاری، عبدالله حیدری و عقیل هاشمی
و...
antivahhabi.blogfa.com