در حال بارگزاری....
دانلود

اتهام شبکه کلمه به ملازاده (شبکه وصال فارسی)

کارشناس شبکه کلمه در جواب بیننده ای که به وی پیشنهاد می دهد که ملازاده (مدیر شبکه وصال فارسی) را به خاطر توهین هایی که به شبکه کلمه کرده نصیحت کند، ضمن اینکه از پیشنهاد این بیننده تشکر می کند ملازاده را متهم به رعایت نکردن رفتار رسانه ای و مسئولیت شرعی می کند. antivahhabi.blogfa.com