در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه تولید شیرینی در نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران

در چهاردهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات در تهران این دستگاه بطور مستقیم شیرینی های تولید شده خود را برای پذیرایی از مردم آماده کرده بود تا به بازار هدف نزدیک تر شود و با میل کردن شیرینی های تازه این موقعیت را برای خرید از شیرینی ها ایجاد کند.