در حال بارگزاری....
دانلود

تست پرواز با تیركس 450 بعد از هارد لندینگ 12 اردیبهشت

پرواز روز 12 اردیبهشت . هارد لندینگ بعد از 2 پرواز با تیركس 450 و صدمه به بلید و شفت اصلی در اثر ضربه ی وارده به لندینگ گیر www.guilanrc.com