در حال بارگزاری....
دانلود

واکنش جالب روحانی به کشف حجاب یک زن

"حسن روحانی" رئیس جمهور کشورمان به سوال خبرنگار فرانسوی در مورد کشف حجاب یک زن واکنشی جالب نشان داد