در حال بارگزاری....
دانلود

واکنش جالب روحانی به کشف حجاب یک زن

هیچ توضیحی نمیدم...وقتی نماینده آخوندنمای مجلس پیشنهادمیدن حجاب آزادشه...دیگه من حرفی براگفتن ندارم.....فقط اینکه شماناموستو،بی حجاب بفرست توخیابون همچنانکه هست ،دیگه تصویب لایحه ،تبصره نمیخواد