در حال بارگزاری....
دانلود

واکنش جالب روحانی به کشف حجاب یک زن ایرانی به خبرنگار

"حسن روحانی" رئیس جمهور کشورمان به سوال خبرنگار فرانسوی در مورد کشف حجاب یک زن واکنشی جالب نشان داد.