در حال بارگزاری....
دانلود

گفت وگو با کارمند سابق سفارت آمریکا در ایران (قسمت اول)

مورای کلیفورد اسمیت کارمند سابق سفارت آمریکا در ایران در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری تسنیم از خاطرات آن روزهایش در ایران می گوید.