در حال بارگزاری....
دانلود

مبارزه اَندی هوگ و پیتر آرتز 1997 یوکوهاما

این مبارزه در مسابقات K-1 Kings 97 برگزار شد.