در حال بارگزاری....
دانلود

مبارزه اَندی هوگ و ماساکی ساتاکه 1997

این مبارزه در یک چهارم نهایی K-1 Grand Prix 97 Final برگزار شد.