در حال بارگزاری....
دانلود

مبارزه پیتر آرتز و موساشی 2006

این مبارزه در یک چهارم نهایی K-1 World GP 2006 برگزار شد.