در حال بارگزاری....
دانلود

آزادی فلسطین

سخنرانی امام خامنه ای پیرامون آزادی فلسطین و حملات بی رحمانه ی رژیم غاصب صهیونیستی