در حال بارگزاری....
دانلود

شعر هندی (غم انگیز)از فیلم ساتهی

این شعر از حكایت بی وفایی دوستی میكند .ای دوستان ببینید چه زمانی اومدی كه بهترین دوست هم تبدیل به دشمن میشود .داستان این فیلم بسیار زیباست و خواننده شعر این فیلم بیشتر كمارسانو است .قبلا هم یك شعر از همین فیلم ساتهی گذاشته بودم به نام زندگی كی تلاش با صدی كمارسانو