در حال بارگزاری....
دانلود

شعر هندی جدائی (غم انگیز)

شعر اردو (جدائی نی مارا (جدائیی تو مرا زده -جدائی تو مرا برباد كرده -ترانه بسیار زیبا و غم انگیز از جدائی و تنهایی دوست حكایت میكند-صحنه تصویر بسیار زیباست (كلیپ مبائل)