در حال بارگزاری....
دانلود

مه سنگین در کوه سهند(چم)

در ساعات 4 الی 8 صبح در فصل زمستان در کوه سهند تبریز مه غلیظی ظاهر میشود که زیبایی خاصی به این منطقه میدهد.