در حال بارگزاری....
دانلود

مستند عروس ایران کوه سهند آذربایجان قسمت 3 رودها

https://instagram.com/tabrizlinks/
سهند عروسی که در دل آن آثار بشری 400 هزار ساله کشف شده و نیز وجود تمدن ها در بیش از 10 هزار سال در این منطقه وجود دارد مانند معبد مهر ورجوی یا معبد و غار قدمگاه و...
قسمت دوم http://www.aparat.com/v/N3mAQ
قسمت اول http://www.aparat.com/v/XOmWb