در حال بارگزاری....
دانلود

عاشیق آذربایجان برای کوه سهند و مردم دیارش مینوازد

http://tabrizlinks.mihanblog.com/extrapage/azerbaijani_tradition
در دل کوه آتشفشانی سهند با تمدن بیش از 200هزار سال، آشیق مردان موسیقی آذربایجان که یادگار 5000 سال غنای تاریخی هستند میخواند... روستای صخره ای و شگفت انگیز کندوان سهند
Ashig of Azerbaijan