در حال بارگزاری....
دانلود

مستند عروس ایران کوه سهند آذربایجان قسمت 4 رودها

http://tabrizlinks.mihanblog.com/extrapage/tourism_tabrizlinks سهند عروسی که در دل آن آثار بشری ۴۰۰ هزار ساله کشف شده و نیز وجود تمدن ها در بیش از ۱۰ هزار سال در این منطقه وجود دارد مانند معبد مهر ورجوی یا معبد و غار قدمگاه و... قسمت سوم http://www.aparat.com/v/uTC7z قسمت دوم http://www.aparat.com/v/N۳mAQ قسمت اول http://www.aparat.com/v/XOmWb


مطالب پیشنهادی