در حال بارگزاری....
دانلود

دروغ پردازی بزرگ رسانه های اصلاح طلب در مورد دکل نفتی!

این دکل اصلا وارد ایران نشده و گویا در فراردادی صوری بخشی از پول دکل پرداخت می شود.این دکل اصلا وارد ایران نشده و گویا یک قرارداد و پرداخت بخشی از پول دکل قرارداد منفی می شود.