در حال بارگزاری....
دانلود

گم شدن دکل نفتی و صحبت مسئولین درباره آن

گزارشی از گم شدن دکل نفتی و صحبت مسئولین درباره این اتفاق