در حال بارگزاری....
دانلود

گزارشی درباره مفقود شدن دکل نفتی ایرانی

رادیو ایران - 7 تیر 94- 08:00| آبان سال 93 بود که برخی از نمایندگان خبر از گم شدن یک دکل نفتی ایرانی دادند.


مطالب پیشنهادی