در حال بارگزاری....
دانلود

بی بی سی یک رسانه اصلاح طلب نیست!!!

شبکه بی بی سی ادعا دارد که شبکه بدون موضع گیری سیاسی است