در حال بارگزاری....
دانلود

شوگر ددی، شوگر مامی و شوگر بیبی یعنی چی؟

شوگر ددی (Sugar Daddy) یعنی چی؟
شوگر مامی (Sugar Mummy) یعنی چی؟
شوگر بیبی (Sugar Mummy) یعنی چی؟
شوگر ددی: یعنی مرد سن بالا و پولداری که با دختر های خیلی جوون تر از خودش رابطه (جنسی) برقرار می کنه. به اون دختر جوونه هم شوگر بیبی (Suger Baby) می گن.
شوگر مامی: یعنی زن سن بالا و پولداری که با پسر های خیلی جوون تر از خودش رابطه (جنسی) برقرار می کنه. به اون پسر جوونه هم شوگر بیبی (Suger Baby) می گن.


10 آبان 98