در حال بارگزاری....
دانلود

ازدواج سفید(ازدواج سیاه)چیست...؟؟؟

عوامل متعددی چون تهاجم فرهنگی،کمرنگ شدن باورهای مذهبی و اخلاقی،سنت های غلط ازدواج،هزینه های کمرشکن اقتصادی،تنوع طلبی جوانان،قوانین و شرایط دشوار و زائد عقد و طلاق سبب گرایش جوانان به ازدواج سپید شده است...