در حال بارگزاری....
دانلود

پدیده شومی به نام ازدواج سفید

برخی پسران و دختران بی مسئولیت که نمی توانند متعهد شوند برای همیشه در کنار همسرشان می مانند، ازدواج سفید را انتخاب می کنند؛ ازدواجی که برخلاف نامش آن قدر سیاه و ننگین است که دو طرف فقط زیر یک سقف با هم زندگی می کنند ولی حتی در حرف هم نمی توانند به هم بگویند تا آخر کنارت می مانم!