در حال بارگزاری....
دانلود

ازدواج سفید، نسلی سیاه

زندگی زیر یک سقف بدون هیچ تعهد قانونی به همسر، مدتی است در کشورهای غربی رایج است. کارشناسان اجتماعی نام این رابطه را "ازدواج سفید" گذاشته اند.
در ازدواج سفید زن و مرد هیچ تعهدی نسبت به ازدواج با هم ندارند و هر زمانی که مایل باشند می توانند به این ازدواج نا نوشته خاتمه بدهند. در اینگونه رابطه ها معمولا زنان بیشترین آسیب را می بینند.
دلیل شکست این رابطه ها همین بس که در بسیاری از کشورهای جهان این


تماشاخانه حامد در 2 سال پیش سلام