در حال بارگزاری....

نماینده بندرعباس برخی عملکرد های استاندار سابق را سیاه نمایی قلمداد کرد

صبح روز دوشنبه 27 شهریورماه با حضور وزیر کشور و مجمع نمایندگان استان هرمزگان، ایمه جمعه،اعضای شورای اداری استان مراسم تودیع و معارفه استاندار هرمزگان برگزار شد.

در این جلسه مرادی نماینده بندرعباس بعنوان معترض از جای خود برخواست و برخی عملکرد های استاندار سابق را سیاه نمایی قلمداد کرد.


29 شهریور 96