در حال بارگزاری....
دانلود

به این میگن نماینده-ببین چی میگه-سخنرانی زیبای نماینده مجلس-واقعا قشنگه-به این میگن شیخ با انصاف و نماینده خوب-ببین جواب

یکی از نماینده های مجلس به خبرنگار توهین کرده و نماینده قزوین در این مورد حرف میزنه-خیلی قشنگه