در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ ترکی خراسان-دوتار بخشی عباس زاده-مقام لرباشی

باسلام.این بار کلیپی با کیفیت عالی از باخشی رسول عباس زاده قوچان نوروز۹۴در منزل ایشان.اجرای مقام مقام لرباشی...به فارسی یعنی سرمقام.بخشی ها در ابتدای اجرایشان در مجالس٬مناسبتها و ...ابتدا مقام لرباشی را می نواختند.سپس با مقام نوایی توصیف ذات اقدس الهی و مدح پیغمبران و ائمه و سپس با توجه به مناسبت٬میانگین سنی شنوندگان از میان هزاران اسطوره تورکی٬یکی را انتخاب و اجرا می کردند.