در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ ترکی خراسان(دوتار)کوراوغلی

این آهنگ رو آقای برزویی به زبان ترکی خراسان خونده-اسم آهنگشم هست کوراوغلی(پسری که پدرش نابینا است)که این افسانه در بین تمامی ملل ترک مرسوم است-و درمراسم کشتی باچوخه در خراسان این آهنگ توسط بخشی هابا دوتار نواخته میشود(کشتی باچوخه یکی از قدیمی ترین ورزش های ترکان خراسانی می باشد)


مطالب پیشنهادی