در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ ترکی خراسان-مقام نوایی-دوتار رسول عباس زاده

اجرای زیبای مقام نوایی توسط باخشی جوان ترک قوچانی اقای رسول عباس زاده.مقام نوایی یکی از 7 مقام ترکی دوتار شمال خراسان بوده و منسوب به امیر علیشیر نوایی شاعر،فیلسوف،عارف،موسیقیدان و وزیر دوران باشکوه تیموریان می باشد.متن آهنگ نیز از امیر علیشیر و در توصیف ذات اقدس الهی و مدح حضرت رسول(ص)می باشد.مقام نوایی جزو پرتکنیک ترین مقامهای دوتار(تامدیرا)می باشد.و در بین ترکمن ها نیز نواخته می شود.