در حال بارگزاری....
دانلود

کویته: روز دوم تحصن مردم هزاره در علمدار رود کویته پاکستان.

کویته: روز دوم تحصن مردم هزاره در علمدار رود کویته پاکستان بمناسبت قتل عام مردم هزاره و شیعه همچنان جریان دارد. این تحصن تا زمان که خواست مردم هزاره از طرف حکومت پاکستان بر آورده نشده است ادامه خواهد داشت.