در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم کوتاه از جلوس روز عاشورا در کویته پاکستان

فیلم کوتاه از جلوس روز عاشورا در کویته پاکستان. با جود تهدید امنیتی از طرف تروریستها شرکت عزاداران کم سابقه بود.