در حال بارگزاری....
دانلود

انفجار انتحاری علیه شیعیان در کویته پاکستان

در اثر انفجاری انتحاری در شهر شیعه نشین کویته پاکستان 6 نفر شهید و زخمی شدند.
گفته می شود عامل انتحاری ، حدودا 25 ساله بوده و سعی داشته با پوشش زنانه ، وارد یکی از خیابان های اصلی شهر شیعه نشین کویته واقع در جنوب غربی این کشور شود.
«طالب حسین»، یکی از نیروهای امنیتی به شخص انتحاری مشکوک شده و دستور ایست می دهد ، عامل انتحاری به ناچار اقدام به فرار می کند ، ولی در حلقه نیروهای امنیتی متوقف